نحوه استعلام مدرک پردیس علم و فن دانشوران :: پردیس دانشگاهی علم و فن دانشوران

نحوه استعلام مدرک پردیس علم و فن دانشوران

  • ۷۶۳

راهنمای استعلام مدرک معادل دیپلم / مدرک معادل کاردانی / مدرک معادل کارشناسی / مدرک معادل کارشناسی ارشد / مدرک معادل دکتری

  • استعلام آنلاین مدارک پردیس علم و فن دانشوران :

جهت استعلام آنلاین مدرک معادل صادره از پردیس دانشگاهی علم و فن دانشوران می بایست

کد سریال گواهینامه همسطح صادره را در قسمت مربوطه سایت موسسه درج نمایید

تا بتوانید به صورت آنلاین، تائیدیه اطلاعات مدرک خود را در سایت موسسه مشاهده فرمائید. 

 

  • استعلام کتبی مدارک پردیس دانشگاهی علم و فن دانشوران :

جهت اخذ استعلام کتبی مدرک همسطح و معادل صادره از موسسه می بایست

  1. کپی مدرک بهمراه نامه مرکز درخواست استعلام کننده را از طریق پست به دبیرخانه موسسه ارسال فرموده تا کتبا جواب به آدرس ارسالی پست گردد.
  2. عکس مدرک بهمراه عکس نامه مرکز درخواست استعلام کننده را از طریق ارسال پیام به آی دی تلگرامی pardis_daneshvaran@ ارسال نموده و جواب را اخذ و بعد آنرا پرینت گرفته و به جایی که می خواهید ارائه فرمائید.

enlightenedاستعلام از پردیس دانشگاهی علم و فن دانشوران یا استعلام از موسسه علم و فن دانشوران نیکان و نحوه استعلام مدارک پردیس بین المللی علم و فن دانشوران  را به 2 طریق فوق می توانید درخواست نمایید.

هشدار : بغیر از این موارد ذکر شده، هرگونه استعلام مدارک صادره موسسه پردیس علم و فن دانشوران تحت هیچ شرایطی تائید نمی گردد.

لذا در کل شما می توانید استعلام مدارک پردیس دانشگاهی علم و فن دانشوران را با ۲ شرط فوق انحام دهید.

 

باتشکر - واحد استعلام و حقوقی پردیس دانشگاهی علم و فن دانشوران