استعلام مدرک پردیس علم و فن :: پردیس دانشگاهی علم و فن دانشوران

استعلام مدرک درسطح دیپلم تا دکترا از پردیس دانشگاهی علم و فن دانشوران

  • ۱۶۲۷

راهنمای استعلام مدرک معادل کاردانی / مدرک معادل کارشناسی / مدرک معادل کارشناسی ارشد / مدرک معادل دکتری

◀️شرایط استعلام دایمی مدارک صادره :

✔️استعلام آنلاین از وبسایت سامانه پایگاه اینترنتی پردیس دانشگاهی
✔️استعلام کتبی از طریق ارسال نامه به اموراداری دبیرخانه پردیس  دانشگاهیاز پست
✔️استعلام پیامکی از طریق ارسال کدسریال مدرک به سامانه پیامک پردیس دانشگاهی
✔️استعلام ایمیل از طریق ارسال تصویر مدرک به ایمیل واحد حراست پردیس دانشگاهی
✔️استعلام مجازی از طریق ارسال تصویر نامه به تلگرام واحد استعلام پردیس دانشگاهی

لطفا بعد از ثبت نام و ارسال مدارک و واریزی وجه و سپس بعد از دریافت مدرک از مرکز، جهت اخذ استعلام مدارک لطفا کپی مدرک بهمراه نامه درخواستی به آدرس: (تبریز-خیابان شاهد-صندوق پستی شهیدقاضی طباطبایی 195-51745) ارسال فرمائید.

enlightenedاستعلام از پردیس دانشگاهی علم و فن دانشوران یا استعلام از موسسه علم و فن دانشوران نیکان و نحوه استعلام مدارک پردیس بین المللی علم و فن دانشوران  را به شرح فوق می توانید درخواست نمایید.

هشدار : بغیر از این موارد ذکر شده، هرگونه استعلام مدارک صادره موسسه پردیس علم و فن دانشوران تحت هیچ شرایطی تائید نمی گردد.

لذا در کل شما می توانید استعلام مدارک پردیس دانشگاهی علم و فن دانشوران را با شرایط فوق انحام دهید.

باتشکر - واحد استعلام و حقوقی پردیس دانشگاهی علم و فن دانشوران

کاربرد مدرک معادل دیپلم تا دکتری صادره از پردیس دانشگاهی علم و فن دانشوران

  • ۱۶۵۸

کاربرد مدرک معادل دیپلم تا دکترا صادره از پردیس دانشگاهی علم و فن دانشوران

1) تکمیل رزومه کاری

2) بالا بردن وجه اجتماعی

3) تجمیع دوره های آموزشی

4) کمک به اخذ کارت بازرگانی در برخی موارد شغلی

5) کمک به اخذ پروانه صنفی از برخی از اتحادیه های اصناف

6) کمک به عضویت در تشکل ها و انجمن ها در برخی موارد

7) کمک به استفاده در موارد ثبتی و رتبه بندی در برخی مواقع

8) کمک به جذب در بازارکار، محققین و مخترعین در برخی موارد

9) کمک به جایگزین مدیر مسئول فنی در بعضی شرکتهای خصوصی در برخی موارد

10) کمک به استخدام و ارتقاء شغلی در بعضی شرکتها و کارخانجات خصوصی در برخی موارد