درخواست مدرک معادل :: پردیس دانشگاهی علم و فن دانشوران

قوانین ثبت نام وتعهد متقاضی درخواست کننده مدرک معادل دیپلم تا دکترا پردیس دانشگاهی علم و فن دانشوران

  • ۱۰۳
قوانین ثبت نام تعهد درخواست کننده مدرک معادل از موسسه پردیس دانشگاهی علم و فن دانشوران:

۱- این گواهینامه به درخواست متقاضی صادر شده و ارائه رزومه کاری ایشان الزامی می باشد.

۲- گواهینامه های معادل و همسطح این موسسه از روی شرایط شغلی و اجتماعی شخص متفاضی صادر شده است.

۳- متقاضی از تمامی قوانین مربوط به مدارک معادل و همسطح مطلع می باشد و هیچگونه سوء استفاده ای از آن در جهت ادامه تحصیل و یا استخدام و ارتقا شغلی در ارگانهای دولتی و نیز اخذ پروانه و مجوز در رشته هایی که نیاز به تحصیلات عالی دانشگاه دارد نمی نماید و هرگونه تخلفی بار قانونی برای خود متقاضی دارد.

۴- هیچ گونه گواهی المثنی مجدد صادر نمی شود مگر اینکه درخواست کننده در دفترخانه اسناد رسمی اقرار به گم شدن گواهی و عدم استفاده آن در ارگانهای دولتی و غیردولتی نموده و برگه آن را ارسال نموده و هزینه کامل اخذ گواهینامه اولیه را پرداخت نماید.

۵- هرگونه گرفتن گواهینامه از این موسسه در سطح بالاتر، باید با ارائه مدارک و رزومه کاری انجام پذیرد.

۶- مدیران و موسسان موسسه با بررسی مدارک متقاضی اقدام به رای در خصوص سطح متقاضی می نمایند.

۷- متقاضی بعد از صدور گواهینامه و درخواست کتبی قبل از صدور، حق هیچگونه اعتراض در هیچگونه از مجامع نظامی و انتظامی و قضایی و وزارتخانه های آموزشی را ندارد.

۸- متقاضی باید فرم های مخصوص به درخواست و ثبت نام موسسه پردیس بین المللی علم و فن دانشوران نیکان را کامل مطالعه و بعد با آگاهی و رضایت کامل اقدام به امضاء و اثرانگشت و ارسال به موسسه نماید.

۹- موسسه پردیس بین المللی علم و فن دانشوران نیکان بر اساس ضوابط و اساسنامه و بخشنامه های خود عمل کرده و هیات مدیره بر تمامی درخواست ها نظارت مستقیم دارد و در خصوص رد با قبول متقاضی مختار می باشد.

۱۰- در صورت مشاهده یا گزارش سوءاستفاده از گواهینامه های صلاحیت حرفه ای توسط دریافت کننده گواهینامه، مبنی بر (۱-ادامه تحصیل در دانشگاهها، ۲-استخدام یا ارتقا شغلی در ارگانهای دولتی، ۳-اقدام به ترجمه رسمی در دالترجمه رسمی و اخذ تائیدیه های قوه قضائیه و وزارت امورخارجه، ۴-اخذ مجوز یا پروانه در رشته های حساس و خاص که نیاز به تحصیلات عالیه و دانشگاهی دارند، ۵-ارسال استعلام گواهی به وزارتخانه های علوم و آموزش پرورش و بهداشت و دانشگاهها یا سارارگانهای آموزشی و هرگونه سوءاستفاده دیگر از گواهینامه …) موسسه پردیس بین المللی علم و فن دانشوران نیکان می تواند و این حق را برای خود محفوظ می دارد که بدون اطلاع به دارنده گواهینامه، آنرا باطل اعلام نموده و استعلام آنلاین آن گواهینامه را ازسایت حذف و به استعلام کتبی آن گواهینامه جواب منفی دهد و از مراجع قضائی نیز درخواست ضرر و زیان از فرد متخلف نماید.

باتشکر - واحد بازرسی و حقوقی موسسه پردیس بین المللی علم و فن دانشوران نیکان