مدرک علم و فن :: پردیس دانشگاهی علم و فن دانشوران

کاربرد مدرک معادل دیپلم تا دکتری صادره از پردیس دانشگاهی علم و فن دانشوران

  • ۱۶۵۸

کاربرد مدرک معادل دیپلم تا دکترا صادره از پردیس دانشگاهی علم و فن دانشوران

1) تکمیل رزومه کاری

2) بالا بردن وجه اجتماعی

3) تجمیع دوره های آموزشی

4) کمک به اخذ کارت بازرگانی در برخی موارد شغلی

5) کمک به اخذ پروانه صنفی از برخی از اتحادیه های اصناف

6) کمک به عضویت در تشکل ها و انجمن ها در برخی موارد

7) کمک به استفاده در موارد ثبتی و رتبه بندی در برخی مواقع

8) کمک به جذب در بازارکار، محققین و مخترعین در برخی موارد

9) کمک به جایگزین مدیر مسئول فنی در بعضی شرکتهای خصوصی در برخی موارد

10) کمک به استخدام و ارتقاء شغلی در بعضی شرکتها و کارخانجات خصوصی در برخی موارد