دستور العمل یونسکو برای ارزیابی و معادل سازی آموزش غیر رسمی

دستور العمل یونسکو برای ارزیابی و معادل سازی آموزش غیر رسمی

مقدمه

هدف و ماموریت اصلی ” موسسه اموزش مادم العمر ” این است که تمامی افراد یه حق تحصیل دسترسی داشته باشند. گزارش فائوره – یادگیری باشیم ( ۱۹۷۲ ) و گزارش دلروس گنج اموزش (۱۹۹۶ ) کمک بسیار شایانی به توسعه سیاست ها و تجارب یادگیری مادام العمر برای اعضای یونسکو می باشند. تاکید بسیار زیادی برای یکپارچگی یادگیری  و نزدیکی سیستم آموزش رسمی و غیر رسمی و یادگیری در خلال زندگی روازنه و یادگیری درسطوح مختلف با اعضای خانواده , احتماع و همکاران , تفریحات و زندگی خصوصی می باشد.

زندگی پیچیده و متغییر دنیای کنونی , افراد را ملزم به یادگیری شایسته و منطبق با شرایط  ( دانش و مهارت ) با شیوه های مختلف و سریع نموده است.

در حال حاضر بیشتر جوامع بر سیستم سنتی آموزش در مراکز آموزشی و مدارک آن تاکیید داشته و ان را به رسمیت می شناسند. و شیوه آموزش و یادگیری غیر رسمی را به رسمیت نمی شناسند. عدم به رسمیت شناسی مدارک خیلی از افراد را متقاعد کرده که یادگیری خارج از سیستم سازمان های آموزشی عاملی برای پیشرفت آنها نمیباشد. این در حالی است که بسیاری از استعداد ای نهفته در اجتماع غیر قابل کشف و بهره برداری قرار می گیرند. بنابر این  لزوم یادگیری غیر رسمی برای تمامی سطوح مخلتف سنی بالخص نوجوانان و جوانان و به رسمیت شناختن مدارک آنها  بر همگان آشکار است.

به رسمیت شناختن, ارزیابی و رسمیت بخشیدن ( راو ) * recognition, validation and accreditation

برای شیوه های آموزش غیر رسمی و نتایج و تجارب حاصله از ان در این کتابچه توضیحاتی داده شده است. و پیشنهاداتی را به ۱۴۴ کشور عضو  و هئیت امضا کنند بلم ارائه گردیده است .

بر اساس نیاز مبرم به وجود شیوه یادگیری و اموزش غیر رسمی بهمراه دیپلم تحصیلی ( غیر رسمی ) . کشور های عضو را به توسعه شیوه ها و زیر ساخت ها و مکانیسم ارزیابی و رسمیت بخشیدن و معادل سازی این شیوه فراگیر اموزشی تشویق مینمایم .

 

چشم انداز

( راو )این امکان را به افرادی که از شیوه آموزش و یادگیری غیر رسمی استفاده می کنند, می دهد که همانند شیوه رسمی از مدرک تحصیلی برخوردار باشند. عاملی که باعث ارزش بخشی به استعداد ها و تواناییهای ناشناخته در اجتماع می گردد. این پتانسیل ها از طریق شیوه های متنوع یادگیری در سطوح مختلف زندگی قابلیت نمایان شدن و بالقوه شدن را  دارد.  به رسمیت شناختن و ارائه مدرک تحصیلی به این شیوه آموزشی می تواند باعث بالا رفتن اعتماد به نفس افراد گردیده و آنها را ترغیب به یادگیری بیشتر و بهبود کیفیت نیروی کار می شود.  (راو) این امکان را به تمامی اعضای اجتماع برای بهره مندی از امکان تحصیل را میدهد.

 

هدف

کمک به کشور های عضو برای توسعه آموزش و تحصیل غیر رسمی و ارائه دستور العمل های برای نهادینه نمودن مکانیسم آموزش و به رسمیت شناختن این شیوه.

جزییات بیشتر درباره اهداف

 • خاطر نشان کردن اهمیت لاینفک برای رسیمت بخشیدن و ارزیابی و ارائه مدرک تحصیلی برای تحصیلات غیر رسمی
 • ایحاد یک سیستم ملی به منظور دسترسی به یک برنامه یکپارچه برای رسیمت بخشیدن به تحصیلات غیر رسمی .
 • حمایت از برنامه های کشور های عضو و ارائه کمک به کشورهای عضو برای ایجاد زیر ساخت ها و توسعه ابزارها، استانداردها و مکانیزم برای  رسمیت بخشیدن به تحصیلات غیر رسمی و ارائه مدرم تحصیلی معادل به آن .
 • ایجاد یک “پلت فرم” بین المللی برای تضمین گفتگوی مداوم در حوزه RVA میان کشوره های عضو  با هدفه توسعه شیوه تحصلات غیر رسمی.

اصول

تضمین فراگیر بودن تحصیلات غیر رسمی برای عموم

 • تمامی افراد می بایست از حق دسترسی به تمامی شیوه های تحصیلی اعم از رسمی و غیر رسمی , برخوردار باشند
 • ایجاد شرایط  به رسمت شناختن و ارائه مدرک تحصیلی به تحصیلات غیر رسمی برای ایجاد شرایط یکسان و همگانی برای رشد توانمندی های عموم .
 • کسب اطمینان از بهره مندی افراد از شیوه های متنوع تحصیلی و دریافت مدرک تحصیلی برابر با آن .
 • بازتاب نیار های اعضای احتماع و جلب مشارکت دواطلبانه آنها در فعالیت ها.
 • ایجاد سیستم منعطف  و متشکل از هر دو شیوه تحصیلی رسمی و غیر رسمی آموزشی و قابل دسترس بودن آن
 • سیستم اموزشی قادر به تامین نیاز های افراد با توجه به سطح تجربه آنها.
 • بهبود کیفیت ( راو )  در سطح ملی برای سمیت بخشیدن , ارزیابی و صدور مدرک تحصیلی معادل برای تحصلات غیر رسمی .

 

حوزه های کلیدی فعالیت ها در سطح ملی

 • راه اندازی و نهادینه نمودن ” راو ” بعنوان یکی از ابزار های کلیدی سیستم تحصیلی

تحصیلات مادام العمر فراتر از آموزش و پرورش رسمی ( سنتی ) می باشد چنانکه خارج از سیستم آموزش سازمانی در محل کار , خانواده , اجتماع و اوقات فراغت میتواند قابل یادگیری  و اموزش باشد. هدف استراتژی ملی برای راه اندازی و نهادینه و قابل دسترس نمودن عموم به امکانات این شیوه تحصیلی می باشد. این سیستم قابلیت توانمند سازی نیروی کار متبحر و ماهر برای بازار کار می باشد که این امر به خودی باعث توسعه حرفه ای و اجتماعی می گردد. اما می بایست در نظر داشت این سیستم تحصیلی بدون دریافت مدرک تحصیلی  ناقص می ماند. لزوما صدور مدارک معادل تحصیلی یکی از قسمت های مهم این استراتژی میباشد.

 

پیشنهادات :

 • راه اندازی و توسعه استراتژی تحصیلات مادام العمر ملی با ارائه مدرک تحصیلی معادل بعنوان یکی از ارکان اصلی آموزشی و ابزاری برای بهبود سطح رضایت شخصی و توسعه بازار نیروی کار ماهر .
 • افتتاح یک مرکز ملی برای ایجاد تسهیلات جهت ادغام دو شیوه تحصیلی رسمی و غیر رسمی و صدور مدارک مناسب با استاندارد های ملی و تنظیم چارچوب ارائه مدارک تحصیلی غیر رسمی NQF
 • توسعه و بهبود معادل سازی  مدارک تحصیلی با استفاده از استاندارد های ملی  کشورهای مختلف

 

۲عمومی سازی دسترسی به “راو ” برای تمامی اقشار اجتماع                                                                                                           ۵

به رسمیت شناختن و ارائه مدرک تحصیلی به تحصیلات غیر رسمی  ضمن افزایش انگیزه برای یادگیری و فعالیت بیشتر در بازار کار و احتماع می گردد , باعث گسترش امکان تحصیل برای گروه های محروم از تحصیل نیز می گردد.

 

پیشنهادات

 • توسعه به رسمیت شناختن و ارزیابی  و ارائه مدارک تحصیلی قابل تحصیل برای افراد با مدارک معادل .
 • استفاده از هر دو شیوه ارزیابی تکوینی (که توجه بیشتر به شناسایی، و اسناد و مدارک پیشرفت یادگیری و به بازخورد به زبان آموزان) و ارزیابی تراکمی (که به صراحت هدف به اعتبار و تشخیص نتایج یادگیری، منجر به مدرک تحصیلی)؛
 • ارائه خدمات, اطلاعات، راهنمایی و مشاوره درباره RVA به طوری که افراد را از تواناییها و ظرفیتهای خود آگاه تر و به انها انگیزه یادگیری  افزایش یابد. اطمینان خاطر دادند که مدرک تحصیلی معادل انها قابل احترام
 • ارائه پشتیبانی ویژه برای افرادی که ترک تحصیل کرده اند , کارگران با سطح دانش پایین , گروه های آسیب پذیر از طریق شیوه تحصیل مادم العمر.

 

راه اندازی سیستم ادغامی برای ” راو ”

مدارک تحصیلی سیستم سنتی آموزش و پرورش با اشاره به مدت زمان  تحصیل , رشته , سطح و مرکز آموزشی ارائه می گردد. ادغام RVA و تحصیلات غیر رسمی به شیوه رسمی ( کلاسیک ), منجر به ایجاد رویه های جایگزین در  سیستم آموزش و پرورش و به  رفع نیازهای متنوع جامعه خواهد گردید .

 

پیشنهادات:

 • بهبود کیفیت سیستم آموزش و پرورش کلاسیک
 • آگاه سازی  را راستای پذیرفتن تحصیلات غیر رسمی همانند تحصیلات کلاسیک
 • استفاده از سیستم ” راو ” بعنوان پلی بین شیوه های مختلف اموزشی و توسعه  برنامه های ادغامی شیوه کلاسیک  و غیر رسمی
 • ایجاد شبکه همکاری بین موسسات اموزشی , کار افرینی و داوطلبانه در راستای توسعه ” راو”  و به رسمیت شناختن مدارک تحصیلی معادل , نحوه ارزیابی , واحد های درسی و ….

 

 ایجاد همکاری ملی بین ارگان های مختلف  

ارگان های  مختلف اعم از سازمان های آموزشی کلاسیک , صنایع , کار افرینی وسازمان های مدنی – غیر دولتی , مراکز تحصیلی برای بزرگسالان ( نهضت سواد اموزی ) و  سایر ارگان های مشابه . ایجاد یک سیستم هکماری متعهدانه  و پایدار  با تعریف ساختار همجانبه و هوشمند برای جذب تمامی گروه های نامبرده . همچنین برنامه ریزی برای ایجاد یک سیستم حمایتی مالی برای توسعه ملی ” راو” .

 

پیشنهادات :

 • کسب اطمینان از اینکه نقش و مسئولیت های تمامی ارگان های عضو کار گروه ملی به درستی تعریف و تدوین گردیده است.  بطوری که بتوانند یک ساختار ملی منسجم و هماهنگ  را برای نظارت بر طراحی، پیاده سازی و تضمین کیفیت RVA ایجاد نمایند.
 • تسهیل برای دریافت برنامه های کاربردی , سازماندهی ارزیابی و ارائه نتایج ازمون و صدور مدارک و سیستم  تجدید نظر برای ازمون های “راو “
 • تلاش برای ایجاد زیرساخت های ضرروی اجرایی نمودن  RVA در سطح ملی  برای عموم و تبدیل آن به یکی از نهاد های محلی در جوامع کوچک کار و اجتماعی

 

ظرفیت سازی برای پرسنل

آموزش مستمر و مداوم برای پرسنل , ارزیابان , تسهیلگران , و مشاوران  در راستای تضمین کیفیت و قابلیت اجرایی ” راو ” .

 

پیشنهادات :

 • کسب اطمینان از اینکه پرسنل واجد شرایط , مهارت ها و شایستگی  برای کار در سیستم “RVA” می باشند. آیا می توانند به خوبی به مدیریت و ارزیابی و صدور مدارک بپردازند.
 • ایجاد یک سیستم برای آموزش پرسنل” RVA”  و تسهیل شبکه ارتباطی برای تبادل تجارب و دانش در سطوح محلی و ملی در سراسر کشور، با هدف افزایش تواناییها و ظرفیتها برای توسعه بیشتر .

 

 طراحی مکانیزم بودجه پایدار

با توجه به اینکه ” RVA  ” دارای مزایای متعددی می باشند اما هزینه ها می تواند از عوامل بازدارنده برای توسعه ان باشند. به این دلیل نیاز به داشتن یک سیستم مالی پایدار برای حمایت گروه های محروم جامعه بود .

 

 پیشنهادات

 • تامین منابع مالی مکفی برای ایجاد زیرساخت های اولیه سیستم RVA .
 • ایجاد و بهبود مکانیسم تقسیم مالی پایدار با مشارکت  تمامی گروه اهی ذینفع و ارگان های عضو کار گروه . این بودجه می تواند از محل بودجه دولتی و یا خصوصی و موسسات اموزشی و صنعتی بعنوان بودجه اموزشی تامین گردد.
 • شرایط ویژه ای برای دسترسی رایگان و یا کم هزینه برای گروه اهی اسیب پذیر احتماعی .
 • رفتار هزینه و سود تجزیه و تحلیل به منظور توسعه شواهد در مورد مزایای RVA برای افراد، شرکت ها، موسسات آموزش و پرورش و برای جامعه به عنوان یک کل.
 • کاهش نرخ یا رایگان برای گروه های آسیب پذیر و افراد
 • ارائه گزارش شفاف مالی از برنامه های “راو”  به عموم.

 

تعهدات یونسکو

ایجاد یک سیستم برای تقویت همکاری های بین المللی در راستای ظرفیت سازی و تبادل تجارب کشور های عضو جهت ادغام سیستم یادگیری کلاسیک و  ” راو “.

نقش یونسکو در این راستا بسیار حیاتی می باشد:

در این زمینه، یونسکو یک نقش فعال در زمینه های زیر بازی:

 • یونسکو در حال توسعه برنامه نظارت ” راو ” برای جمع آوری و انتشار بهترین راه کاری های اجرا شده در کشور های محتلف می باشد.
 • تسهیل در شبکه  گفت و گو در باره  سیاست ها ، به اشتراک گذاری تجربیات بین کشورهای عضو از طریق فعالیت های  برگزاری دوره های اموزشی برای بین ذینفعان اصلی در کشور های مختلف ؛
 • تسهیل در راستای افزایش  مطالعات  هوشمند برای یافتن مکانیزم , ابزار ها  توسعه و بهبود ” راو ” در سطح بین المللی می باشد.
 • پاسخ به درخواست کشورهای عضو و ارائه کمک های فنی و  حمایت برای ظرفیت سازی  و توانمند سازی گروه های ذینفع اصلی برای اجرای RVA است.

 

واژه نامه

 

Recognition, Validation and Accreditation (RVA) به رسمیت شناختن، اعتبار سنجی و اعتباربخشی (RVA) از تمام شیوه های یادگیری به نحوی که فرد را قادر به رویت نتیجه تحصیل غیر رسمی خود از طریق دریافت مدارک تحصیلی معادل با هدف ارزش نهادن بر طیف گسترده ای از تواناییها و ظرفیتهای (دانش، مهارت و نگرش ها)می باشد.

 

Recognition  به رسمت شناختن دانش کسب شده در سیستم تحصیل غیر رسمی و ارائه مدرک برای ارتقا جایگاه تحصیلی در احتماع

Validation ارزیابی نتایج تحصیلات غیر رسمی بر اساس استاندارد ها و نهاد معتبر .

 

Accreditation اعتباربخشی یک فرایند است که توسط یک مرکز رسمی و بر اساس نتایج ارزیابی و سنجش شایستگی با ارائه جوایز و یا مدارک (گواهی، دیپلم و یا عناوین). این گواهینامه ها دارای واحد و معادل و اعتبار همانند مدارک کلاسیک می باشد.

 

Competences and learning outcomes شایستگی  به معنی رضایتمندی از نتایج یادگیری دانش، مهارت و نگرش و توانمدی برای برخورد با موقعیت های مختلف می باشد.

 

Learning outcomes  دستیابی مهارت اموزان به دانش , درک درست از محتوای آموزشی ارائه شده به انها.

 

Formal, non-formal and informal learning یادگیری رسمی، غیر رسمی

 

Formal learning یادگیری رسمی می گیرد که بطور کلاسیک در موسسات آموزش اموخته میشود و مدرک تحصیلی مناسب با آن ارائه می گردد. دولت برای تمامی برنامه های درستی و شیوه اموزش و ارائه مدارک برنامه ریزی و تمهیدات لازم را اجرا می کند.

 

Non-formal learning  آموزش غیر رسمی می تواند بعنوان جایگزین اموزش رسمی قرار بگیرید. در بعضی از موارد این بر اساس دوره اهی اموزشی می باشد. و بر اساس برنامه اموزشی صورت می گیرد . و گاهی هم بدون برنامه ریزی در خلال تجربه در محل کار و یا اجتماع اموخته میشود. می تواند قابل ارزیابی و ارائه مدرک نیز قرار بگیرید.

Qualifications and National Qualification Frameworks

Qualification  ارائه مدرک رسمی ( گواهی , دیپلم ) بعنوان دستاورد یادگیری برای استفاده جهت وارد شدن به بازار کار و یا ادامه تحصیل می باشد.

National Qualifications Framework (NQF)   چارچوب صلاحیت ملی (NQF)  بر اساس یک طبقه بندی از استاندارد های و معیارهای ملی که توسط مقامات ذی صلاح تدوین شده است .

Equivalence معادل سازی به معنی رسمیت دادن به نتایج یادگیری غیر رسمی و توانایهای و ظرفیت های یک شخص خارج از سیستم کلاسیک اموزشی می باشد .

مرجع

Delors,J. et al. 1996. Learning: The Treasure Within. Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty-First Century, Paris: UNESCO.

Faure, E. et al. 1972. Learning to Be: The World of Education Today and Tomorrow, Paris: UNESCO. Original edition : Faure, E. et al. 1972. Apprendre à être, Paris: UNESCO-Fayard.

UIL. 2010.Belém Framework for Action. Harnessing the power and potential of adult learning and education for a viable future.

The final document of the Sixth International Conference on Adult Education (CONFINTEA VI) which was adopted on 4 December 2009.


دستور العمل یونسکو برای ارزیابی و معادل سازی آموزش غیر رسمی


جهت اخذ مدرک درسطح (فوق دیپلم/لیسانس/فوق لیسانس/دکتری) دررشته موردنظر درکمتراز10روز بااستعلام معتبر کلیک کنید.

برچسب ها


دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


معرفی طرح تعیین سطح و معادلسازی سوابق علمی و شغلی موسسه
قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی

طبق ماده ۱۲ فصل سوم قانون جرائم رایانه ای هرگونه کپی برداری از متن، شکل و ساختار و زمینه فعالیت این پایگاه اینترنتی ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به موسسه پردیس بین المللی علم و فن دانشوران نیکان می باشد و هرگونه سوء استفاده از نام، لوگو و برند آن پیگرد قانونی خواهد داشت.
پایگاه اینترنتی www.pardis-ac.ir جهت اطلاع رسانی خدمات مربوط به موضوع فعالیت و اساسنامه موسسه بوده و این تارنما هیچ فعالیتی درزمینه ارایه یا صدور مدرک تحصیلی یا دانشگاهی ندارد.

مشاوره رایگان