سامانه پردیس دانشگاهی علم و فن دانشوران :: پردیس دانشگاهی علم و فن دانشوران

اطلاعیه مهم در مورد وبلاگ یا وبسایت یا پایگاه اینترنتی یا تارنمای پردیس دانشگاهی علم و فن دانشوران

  • ۱۸۲

وبسایت یا پایگاه اینترنتی یا تارنمای اصلی پردیس دانشگاهی علم و فن دانشوران به نشانی pardis-ac.ir بوده و وبلاگ اصلی پردیس دانشگاهی علم و فن دانشوران paridisdaneshgahi.blog.ir می باشد و هرگونه وبلاگ یا و وبسایتی بغیر از این 2 نشانی اینترنتی مورد تائید این موسسه نبوده و متفرقه بوده و متعلق به موسسه پردیس بین المللی علم و فن دانشوران نیکان نمی باشد.